Thư viện ANSUL dành tặng sinh viên Việt Nam cuốn sách in 40 năm nói láo, một cuốn sách Việt Nam danh tác, tác giả Vũ Bằng, in tại Việt Nam bởi công ty sách Nhã Nam. Để nhận sách, bạn hãy điền vào form sau đây: https://goo.gl/oQAGdp

40_nam_noi_lao

Chỉ những bạn nhanh nhất sẽ được nhận sách qua đường bưu điện.

 

Advertisements