Khi thiếu tiền đóng học phí và túng quẫn, nhiều sinh viên khỏi sa vào con đường hành nghề tội lỗi .Vì vậy Diễn đàn triết học cùng một số tờ báo mở cuộc vận động cho phép sinh viên Việt Nam quyền mua lẻ tín chỉ và quyền đóng học phí vào thời gian tùy ý trong năm học.

Ví dụ, sinh viên có quyền mua mỗi lần từ 2-3 tín chỉ, thay vì phải đóng tiền cả 15 tín chỉ trong một lần như hiện nay.

Khi đủ 200 000 phiếu, Diễn đàn triết học Việt Nam sẽ chuyển những phiếu này đến Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới dạng thỉnh nguyện thư.  Xin đừng tiếc thời gian 2 phút để bỏ phiếu, vì 1 lá phiếu có thể cứu được rất nhiều em sinh viên

Mời bạn tham gia bằng cách truy cập đường link sau đây :  https://goo.gl/forms/UyKorB9WYrqwqDPu2 :

Advertisements