Triết gia quan trọng nhất của Việt Nam thế kỷ XX ( chúng tôi không gọi ông là triết gia giỏi nhất, nhưng dám khẳng định ông là triết gia quan trọng nhất), Việt Linh Nguyên Lão triết gia Lương Kim Định xác nhận rằng Đào Minh Quân là truyền nhân.

Giáo sư Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định (15 tháng 6 năm 1915 – 25 tháng 3 năm 1997) là giáo sư, nhà triết học Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu lớn về triết học Việt Nam (mà ông gọi là Việt Triết hay Việt Nho).

Cùng với Nguyễn Văn Thích và giáo sư Nguyễn Ðăng Thục, ông là người khai mở khoa Triết học Đông phương tại Trường Đại học Văn khoa từ năm 1958 và sau này tại vài trường đại học khác. Từ những năm 1960, ông bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về minh triết Việt, mở đầu là cuốn Nguyên Nho / Cửa Khổng…

Ông từ trần ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 82 tuổi.

Về tài năng của Lương Kim Định, không ai có thể chối cãi được nữa. Mời các bạn xem clip chưa đầy 2 phút này để nghe triết gia Lương Kim Định giới thiệu người sẽ hợp nhất các lực lượng người Việt đang tản mác.