rape-of-womanhood-in-india-and-respect-women-save-women-save-india.jpg

Nữ sinh là thành phần nhạy cảm dễ bị xâm phạm nhân phẩm nhất trong xã hội Việt Nam. Việc thiếu vắng hiểu biết nhân quyền dẫn đến vô số những trường hợp đáng tiếc, nữ sinh bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại nhân danh trừ quỷ, nữ sinh bị cưỡng hiếp, lừa gạt vào động mại dâm, hoặc bị dụ  bán sang nước ngoài… Vì vậy, Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam chủ trì Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh.  Tên tiếng Anh của chương trình là Project for Protecting the Dignity of Female Students. Chương trình có sự tham gia của một số tổ chức xã hội dân sự, các nhà báo thân hữu uy tín và mạng lưới cộng tác viên trên toàn quốc của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam.  và cộng sự, một cô giáo đấu tranh cho nhân quyền ở Nha Trang, các nữ thân hữu ở Úc châu, muốn đi đến cùng công lý trong từng sự việc xâm hại nhân phẩm nữ sinh. Phạm vi bảo vệ được mở rộng, cả nữ sinh và giảng viên nữ đều được chúng tôi giúp sức bảo vệ nhân phẩm theo các tiêu chuẩn nhân quyền đã được thừa nhận.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc làm này là đúng đắn, hợp lòng trời, hợp lòng người cho nên nhất định sẽ không bị gián đoạn. Nghiệp đoàn không giữ bản quyền chương trình này, mọi cá nhân/tổ chức nào đều có quyền sao chép và phổ biến, miễn là đăng bài nào thì đăng nguyên văn bài đó, không nên thêm bớt.

Bạn muốn trình báo sự việc cưỡng bức nhân phẩm học đường và giảng đường, vui lòng báo tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử:  trinhthingockim@gmail.com

Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam.

Diễn đàn triết học – hân hạnh phổ biến tin tức về chương trình này. 

Advertisements