Các cháu thực sự vĩ đại! Ai đó đã khóc khi xem Clip này. Hai cháu chung một thân, song thân không thể chia cách được.

Advertisements