Tiểu thuyết gắn liền với số phận của anh Pha.

Một người Mỹ đọc tác phẩm này đã nói rằng “Tôi rất thích những nhân vật nông dân Việt Nam như anh Pha trong Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Đọc Bước đường cùng tôi rất xúc động. Tôi hiểu hơn về những khó khăn chồng chất của người nông dân”.

Download cuốn sách về máy tính tại linhk: https://goo.gl/UBoryw

((click rồi chờ 5 giây, click vào skip ad để tải sách))

Advertisements