Trang mạng của GĐMĐVN/HẢI NGOẠI (http://nhaydu.com/TinMung.html) có đăng tải tiểu sử của một người tên “Vũ Minh” là Linh Mục Tuyên Úy của đơn vị trong quân phục quân nhân với cảnh giả sau lưng là sa mạc (Có thể tên Vũ Minh này dùng cảnh giả sa mạc để gạt mọi người là y đang ờ Trung Đông?).

Trang mạng này còn cho biết: Vũ Minh là “Linh Mục”, được tuyên thệ vào ngành tuyên uý Không Quân Hoa Kỳ với cấp bậc Trung Uý (Không thấy có số quân?) vào cuối năm 1985. Sau 13 lần thay đổi nhiệm sở và rất nhiều lần xông pha chiến trường vùng Trung Đông đã về hưu năm 2008 từ quân đội (Không biết là quân đội nào?) với cấp bậc Trung Tá, Tuyên Úy Tư Lệnh Phó, Tư Lệnh Không Gian Hoa Kỳ, sau hơn 23 năm phục vụ. Cũng theo bản tiểu sử này thì hiện thời, Vũ Minh đang làm chánh xứ cho nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Vietnam ở Colorado Springs, Colorado và có bằng Cử Nhân Triết Học của Học Viện Thánh Guise cấp.

Tuy nhiên, căn cứ vào những lời nói và tuyên bố mạ lỵ vu khống một cách thiếu văn hóa, vô giáo dục của Vũ Minh, không giống như ngôn ngữ và tư cách của một vị LINH MỤC, nên CPQGVNLT đã cho tìm hiểu thì khám phá ra:

1- TRONG DANH SÁCH 18 LINH MỤC CÔNG GIÁO TẠI COLORADO KHÔNG CÓ AI TÊN VŨ MINH (Đính kèm).
2- VŨ MINH NGU DỐT KHÔNG BIẾT RẰNG TU VIỆN THÁNH GUISE KHÔNG ĐƯỢC CẤP MỘT BẰNG CẤP CỬ NHÂN TRIẾT HỌC NÀO CẢ.
3- TRONG KHÔNG QUÂN HOA KỲ KHÔNG CÓ AI TÊN VŨ MINH CẤP BẬC TRUNG TÁ, LÀM TUYÊN ÚY TƯ LỆNH PHÓ, TƯ LỆNH KHÔNG GIAN HOA KỲ cả
NÊN NHỚ, TRƯỚC 1975, SƯ ĐOÀN DÙ QLVNCH CHỈ CÓ LINH MỤC TRUNG TÁ MATHIA VŨ NGỌC ĐÁNG LÀ TUYÊN UÝ TRƯỞNG, KHÔNG CÓ LINH MỤC TUYÊN ÚY NÀO TÊN VŨ MINH.

Tên Vũ Minh còn xuất hiện trong ngày QLVNCH năm 2017 chụp hình chung với tên Bùi Thế Phát (Bùi Phát), là một tên Việt gian trong cộng đồng người Việt tại quận Cam đã từng móc nối với tên trùm Đại Sứ CSVN Phạm Quang Vinh.

Kính thưa đồng bào và các chiến hữu!

Hiện nay, do thông cảm những CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH nên Chính Phủ Mỹ không hề ngăn trở những người này mặc quân phục VNCH trong các dịp LỄ TƯỞNG NIỆM và thục hiện các nghi thức quân đội với tư cách là CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH.

Chỉ có các quân nhân hiện dịch trong CPQGVNLT là ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC MẶC QUÂN PHỤC THEO SỰ ẤN ĐỊNH CỦA CPQGVNLT.

Ngoài ra, Lục Quân Trừ Bị Hoa Kỳ (US Army Reserve) giống như một công việc bán thời gian cho phép bạn vẫn làm công việc dân sự thông thường trong khi được tiếp tục đào tạo quân sự gần nhà và phục vụ cho quốc gia của bạn. Không giống như các hoạt động quân vụ thường trực, quân nhân quân đội dự bị được phục vụ bán thời gian để kiếm thêm tiền lương phụ trội trong lúc tiếp tục học vấn hoặc làm một công việc dân sự mà vẫn duy trì những lợi ích của nghĩa vụ quân sự.

The US Army Reserve is more like a part-time job that enables you to keep your civilian career while you continue to train near home and serve your country. Unlike active duty, Army Reserve Soldiers serve part time, allowing them to earn an extra paycheck, go to school, or work a civilian job while still maintaining many of the benefits of military service.

Trong thời gian chiến tranh Vùng Vịnh, vì cần thêm nhân sự để phụ giúp việc hậu sự ma chay, tang tế cho các Chiến Sĩ mà không hao tốn ngân phí, Hoa Kỳ cho thành lập các toán tình nguyện phụ trách tang lễ được mặc quân phục để khiêng hòm gọi là: LÍNH NHÀ ĐÒN.

Vì được mặc quân phục Hoa Kỳ, dủ chỉ trong lúc khiêng hòm. Nhưng một số trong nhóm này đã tụ họp thành các toán với danh nghĩa là “Quân Đội Trừ Bị Hoa Kỳ”. Nhưng thật ra đây chỉ là 1 nhóm tình nguyện, không được lương và quyền lợi KHÔNG PHẢI LÀ QUÂN ĐỘI TRỪ BỊ HOA KỲ. Nhưng do lòng yêu chuộng chính phủ Hoa Kỳ hay muốn loè bịp người khác, các toán này cho may sắm quân phục như một LÍNH HOA KỲ với LON LÁ ĐẦY ĐỦ xuất hiện trong các buổi lễ trong cộng đồng.

Hiện nay, các TOÁN LÍNH KHIÊNG HÒM NÀY ĐÃ KHÔNG CÒN LƯU DỤNG. Do đó, những kẻ không hiện dịch hay không có trong lực lượng Trừ Bị Lục Quân Hoa Kỳ ĐỀU KHÔNG ĐỰƠC PHÉP MẶC QUÂN PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI MỸ, Nếu mặc là mang tội TIẾM MẠO QUÂN PHỤC khi bị tố giác.

THEO LUẬT PHÁP VÀ QUÂN PHÁP HOA KỲ THÌ TIẾM MẠO QUÂN PHỤC LÀ TỘI ĐẠI HÌNH (CRIMINAL).

Trong dịp 19/6/2017 vừa qua, Facebook có phổ biến hình một số hình ảnh vài người mặc quân phục, nhưng KHÔNG THUỘC QUÂN ĐỘI HOA KỲ DÙ LÀ TRỪ BỊ, VÀ NHỮNG NGƯỜI NÀY CŨNG KHÔNG THUỘC CPQGVNLT HAY BTLCLTQ CỦA CPQGVNLT.

Hoa Kỳ ngày 28/6/2017
VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TEL: 760-523-3011 và 949-529-0952