Ông mất ngày 9 tháng 8 năm 2002 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu. Đám tang ông có sự tham dự đông đảo mọi tầng lớp quần chúng và trí thức, văn nghệ sĩ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi vòng hoa đến viếng và gia đình Đại tướng Lê Trọng Tấn đã có mặt đông đủ.
Trong đôi câu đối tặng Trần Độ, Hà Sĩ Phu viết: Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm. Quan điểm đổi mới của Trần Độ
Ở cương vị thay mặt Đảng lãnh đạo văn nghệ, ông có ý thức “cởi trói” cho văn nghệ. Ông nhận thức rằng: “Văn hóa mà không có tự do là văn hóa chết. Văn hóa mà chỉ còn có văn hóa tuyên truyền cũng là văn hóa chết. Càng tăng cường lãnh đạo bao nhiêu, càng bóp chết văn hóa bấy nhiêu, càng hiếm có những giá trị văn hóa và những nhà văn hóa cao
đẹp”.

Hồi ký Trần Độ, Download miễn phí tại đây: https://goo.gl/NFAZkV
Click và chờ 5 giây rồi nhấn vào Skip ads ở góc trên bên phải màn hình để bỏ qua quảng cáo và tải sách

Advertisements