VIỆT NAM CỘNG HÒA
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
Văn Phòng Thường Trực
PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814
THÔNG BÁO
THÀNH LẬP QLVNCH
Ngày 13/6/2017
Kính thưa đồng bào và qúy đồng nhiệm!
Tiếp theo thông cáo ngày 12/6/2017 về việc bắt đầu cho ghi tên tham gia QLVNCH tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ngày 18/6/2017, CPQGVNLT trong ý hướng phục hưng QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA (QLVNCH) để bảo vệ TỔ Quốc, sẽ cho thành lập trước tiên ba (3) Sư Đoàn
1/ SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ
2/ SƯ ĐOÀN THỦY QUÂN LỤC CHIẾN
3/ SƯ ĐOÀN BIỆT ĐỘNG QUÂN
Phối hợp với hai (2) Lực Lượng Khinh Chiến gồm có:
1/ LỰC LƯỢNG TRINH SÁT
2/ LỰC LƯỢNG NGƯỜI NHÁI
Ngoài ra, CPQGVNLT sẽ thành lập thêm hai (2) toán tinh binh gồm có:
1/ TOÁN TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
2/ TOÁN DO THÁM ĐỊA HÌNH
Rất mong các thanh niên, thiếu nữ Việt Nam trên 18 tuổi có sức khoẻ và muốn được vinh dự phục vụ Tổ Quốc Việt Nam, đều có thể đến ghi tên tham gia các đơn vị hay quân binh chủng theo khả năng và sở thích. Thời khóa biểu ghi tên bắt đầu tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG kể từ ngày 18/6/2017 và sau đó sẽ được thông báo lịch trình khám sức khoẻ và khóa huấn luyện.

Trân trọng thông báo
VPTT/CPQGVNLT