Huỳnh Quốc Huy và Mã Tiểu Linh đặt những câu hỏi nghi ngờ về chính danh của thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đệ tam.
Vì vậy cần phải có một bài phân tích để giải đáp thắc mắc cho Huỳnh Quốc Huy, Mã Tiểu Linh và những người đang nghi ngờ, để có cơ sở khoa học và luật học.

Lâm Sơn Minh.

Ai có ý kiến, xin gửi về email Diendantriethoc2016@gmail.com.