Câu chuyện về giáo sư Charles C. Nguyễn, người đã vượt qua sự kì thị của những người đồng nghiệp da trắng để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ vị trí Hiệu trưởng một trường Đh tại Hoa Kỳ.

Nguồn: VOA Tiếng Việt.

Advertisements