Ngày 6/5/2017
Kính thưa đồng bào và qúy đồng nhiệm!

NHỜ QÚI NHÂN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO MẠNH MẼ THAM GIA, YỂM TRỢ VÀ DO SỰ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC, TÍCH CỰC CỦA QÚI VỊ ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN TRONG CPQGVNLT, CỦA BỘ THÔNG TIN-VĂN HÓA, BAN AN NINH NỘI CHÍNH KÊU GỌI VÀ NHỜ NHỮNG ANH THƯ, HÀO KIỆT, CÁC BẠN THANH NIÊN, THIẾU NỮ VIỆT NAM TRONG QUỐC NỘI VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI tiếp sức, bày tỏ qua hơn MỘT TRIỆU LÁ PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN là TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA nên tiến trình giải thể tà quyền CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đã tiến nhanh hơn dự trù.

Với chiến lược ôn hòa, nhẹ nhàng khôn sáng, đầy khoa học sáng tạo của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN, kết hợp với sự ủng hộ của đồng bào, của những nhà ái quốc và nỗ lực không ngưng nghĩ của các Đại Biểu, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT, đã giúp cho mức độ tham gia TRƯNG CẦU DÂN Ý ngày càng gia tăng, đang trở thành MỘT CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU TỰ DO và HỢP PHÁP của toàn dân Việt Nam.

Trong lúc CSVN chỉ còn cách cho tay sai lên mạng chửi tục, nói bậy, bôi bẩn mong làm giảm uy tín của CPQGVNLT, hay điên cuồng trấn áp, bắt bớ, sát hại những nhà đấu tranh cho Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước muốn được Tư Do, Hạnh Phúc, muốn làm sống lại HIỆP ĐỊNH PARIS mà CSVN đã từng vi phạm khi tiến quân tấn công Nam Việt Nam 1975.

Sự kiện này đang biến đảng CSVN THÀNH MỘT BỌN KHỦNG BỐ NGUY HIỂM trước Quốc Dân và Quốc Tế. Với các thủ đoạn bắt bớ, sát hại dân lành mong cản trở ý thức và ước mơ DÂN CHỦ của toàn dân, CSVN đang tự chui vào rọ với đầu đủ bằng chứng phạm pháp KHÔNG THỂ NÀO CHỐI CẢI ĐƯỢC.

THUẬN THIÊN GIẢ TỒN – NGHỊCH THIÊN TẮC VONG, dựa vào LÒNG DÂN VÀ Ý TRỜI CPQGVNLT quyết định cho CÔNG BỐ NỀN ĐỆ TAM VIỆT NAM CÔNG HÒA sớm hơn dự trù.

Đây là tin mừng cho tất cả chúng ta trước sự căm của lũ Việt gian/Việt Cộng tay sai Tàu Cộng bán nước, hại dân. Đó cũng là sự thành công thắng lợi vẽ vang của toàn dân do công lao của những nhà ái quốc, của đồng bào, qúi vị nhân sĩ và anh chị em thanh niên sinh viên học sinh yêu nước đã tận tụy vận động. Danh Sách một triệu người đầu tiên này đang thành lập để được VINH DANH trước TOÀN DÂN và sau đó, CPQGVNLT sẽ làm vi bằng cho việc đàm phán với Hoa Kỳ và Quốc Tế.

Trong khí thế thắng lợi vẽ vang này, chúng ta nhất định cùng nhau biến TRƯNG CẦU DÂN Ý thành MỘT CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU, HẠ BỆ NHÀ CẦM QUYỀN CS THỐI NÁT, chuẩn bị cho một nền dân chủ tươi sáng tốt đẹp trên quê hương.

CPQGVNLT kính mong toàn dân tiếp tục sốt sắng tham gia TRƯNG CẦU DÂN Ý bầu chọn TT ĐÀO MINH QUÂN để hổ trợ cho CPQGVNLT đến LIÊN HIỆP QUỐC đòi hỏi THỰC THI HIỆP ĐỊNH PARIS, TÁI LẬP LẠI NỀN ĐỆ TAM VIỆT NAM CÔNG HÒA, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

TÀU CỘNG ĐÃ LỘ DÃ TÂM THÔN TÍNH VIỆT NAM VỚI SỰ TIẾP TAY CỦA BỌN ĐẦU SỎ CSVN THAM LAM, HÈN NHÁT. VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC ĐANG LÂM NGUY, TƯƠNG LAI CỦA CÁC THẾ HỆ CON CHÁU CHÚNG TA BỊ ĐE DỌA. ĐOÀN KẾT VỚI THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT VÀ ÍT CHÔNG GAI NHẤT ĐỂ TÁI LẬP NỀN ĐỆ TAM CỘNG HÒA, TRIỆT TIÊU CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN QUÊ HƯƠNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC, BẢO VỆ CHÍNH CHÚNG TA VÀ CON CHÁU CHÚNG TA.

Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT trân trọng thông báo

Advertisements