Hiện nay, điện thoại Trung Quốc đầy rẫy trên thị trường Việt Nam. Thanh niên Việt Nam xem quảng cáo đâm đầu rủ nhau đi mua Oppo, Lenovo,…là những hãng điện thoại Trung Quốc. Nghĩa là, dân Việt Nam đang mua hàng cho tiểu thương Trung Quốc. Trong khi đó, cũng chính tiểu thương Trung Quốc đã giết chết nền kinh tế Việt Nam. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp Trung Quốc bóc lột sức lao động của công nhân Trung Quốc để làm lời trên hàng hóa mà sẽ bán sang Việt Nam.

Tại sao không mua các điện thoại như của Mỹ hay Canada, là những nước luôn giúp đỡ nhân dân Việt Nam, mà lại đi mua hàng cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Quốc?

Diễn đàn Triết học Việt Nam kêu gọi nhân dân ta, thà không có hàng trong nước thì mua hàng cho phương Tây chứ đừng mua hàng cho đế quốc hàng giả Trung Quốc.

Trân trọng,

Ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Advertisements