Nhà báo lão thành Lê Phú Khải- Tổng luận khách quan về Liên Bang Xô-Viết, từ lúc hình thành đến lúc sụp đổ. Bài tổng luận 34 trang hiện đang gây sốt trên cộng đồng học thuật. Đây là một tài liệu quý giá dành cho các sinh viên ngành sử học, chính trị học và báo chí.
Link download Google Drive: http://bluenik.com/SjP
Chờ 5 giây, nhấn vào Skip ads để tải về tài liệu này. Cám ơn các bạn.

Advertisements