Ngày 23/4/2017
Kính thưa đồng bào và qúy đồng nhiệm!
– NHỜ QÚI NHÂN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO MẠNH MẼ YỂM TRỢ
– NHỜ SỰ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ TÍCH CỰC CỦA QÚI VỊ ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN TRONG CPQGVNLT
– NHỜ BỘ THÔNG TIN VÀ AN NINH NỘI CHÍNH KÊU GỌI
– NHỜ NHỮNG HÀO KIỆT, ANH THƯ VÀ CÁC BẠN THANH NIÊN, THIẾU NỮ VIỆT NAM VẬN ĐỘNG cộng với LỜI KÊU GỌI CỦA ÔNG VƯƠNG VĂN THẢ,

CHÚNG TA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 800 NGÀN PHIẾU CỘNG VỚI 462 NGÀN PHIẾU ĐANG ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN VPTT TỔNG CỘNG LÀ 1 TRIỆU 2 TRĂM 62 NGÀN PHIẾU.

Đây là tin mừng cho tất cả đồng bào chúng ta trước sự căm tức, thù ghét của lũ Việt gian và Việt Cộng tay sai Tàu Cộng bán nước, hại dân. Chúng rất khinh thường nhận xét và sự phán đoán của quần chúng. Tưởng sau khi dùng đủ mọi cách để phá phách, khuyấy hôi bôi nhọ, thuê những tên bồi bút, những tên ngụy hòa xảo quyết trong cộng đồng VN dựng chuyện, viết bài đã kích mong hủy hoại lòng tin yêu của quần chúng đối với THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN, một người đã hy sinh gần như một đời mình lo giúp dân, cứu nước hầu phá hoại cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý.

chính những bài viết, những lời phát biểu thiếu ý thức, vô giáo dục, không có bằng chứng của Việt gian/Việt Cộng càng gia tăng sự kính trọng và tin tưởng gần như tuyệt đối của đồng bào giành cho THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN, một vị Lãnh Đạo tuy giản dị, khiêm tốn, ôn hòa. Nhưng rất quyết liệt với CS.

Tuy chưa được tổ chức chặt chẻ, nhân sự thiếu thốn và phương tiện truyền tin còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng người dân ngày càng gia tăng tín nhiệm trước thái độ gần như im lặng chịu đựng đầy độ lượng vị tha của một nhà lãnh đạo có đức độ của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN đã chinh phục đa số quần chúng.

Tính đến ngày 22/4/2017 chúng tôi đã đếm được 800 ngàn phiếu của đồng bào ký đạp mặt tên Việt gian Hồ Chí Minh và bầu THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN LÀ TỔNG THỐNG VNCH ĐỆ TAM thêm sáng nay, chúng tôi lại được tin từ BTLCLTQ cho hay đã nhận thêm 162 ngàn phiếu do bà Nguyễn Kim, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ VNTDC tại Nevada chuyển đến và 300 ngàn phiếu do bà Trần Trưng Nguyệt Ánh thông báo, tổng cộng là 1 triệu 262 ngàn phiếu trong lúc các điện thoại và LINK bầu cử vẫn liên tục được đồng bào cổ động thêm phiếu.

Đó là sự thành công thắng lợi vẽ vang của nhân dân Việt Nam do công lao của đồng bào, qúi vị nhân sĩ và anh chị em thanh niên sinh viên học sinh yêu nước đã tận tụy vận động.

Tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước chân chính được bày tỏ qua lá phiếu TRƯNG CẦU DÂN Ý này là kim chỉ nam, là sức mạnh tổng hợp cần thiết giúp cho thế giới chú ý giúp đỡ mạnh mẽ thêm chúng ta đương đầu triệt hạ được âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng và cũng là nền tảng để phục hưng chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA trên quê hương.

Chế độ cộng sản tham nhũng, độc tài, đảng trị sẽ phải tan rã. Đồng bào muốn phục hưng chính thể Đệ Tam VIỆT NAM CỘNG HÒA để đem lại tự do, no ấm cho toàn dân thì nên sẳn sàng Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ để tiếp đón THỦ TƯỚNG/TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN.

Trân trọng thông báo.
Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT

Mời đồng bào và anh chị em tiếp tục dùng các Link dưới đây để tham gia công nhận Hồ Chí Minh là tội đồ nước Việt và tiến cử THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN là TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM:
http://www.cpqgvnlt.com/phi–u-tr-ng-c–u-d-n-y–.html

Advertisements