VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TÌNH HÌNH NGUY HIỂM
TÀU CỘNG CHUẨN BỊ TẤN CÔNG NƯỚC TA.

Ngày 19/4/2017
Kính thưa đồng bào và qúy chiến hữu đồng nhiệm!

Tình hình rất nguy ngập. Tàu Cộng đã dàn quân mặt Bắc và Trung Bộ. Cho dù CSVN có lâm chiến, thì với quân số hiện nay chỉ có 435 ngàn quân với tinh thần sa sút vì biết bọn đầu sỏ CSVN gian tham, hèn nhát, lú lẫn không xứng đáng là người lãnh đạo, không điều khiển được dân-quân chiến đấu, nên chắc chắc bị Tàu Cộng đánh bại.

Dù đồng bào và các đồng nhiệm tích cực cổ động, phổ biến thu thập để đạt được MỘT TRIỆU PHIẾU bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN LÀ TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA hầu đứng ra đại diện cho nước Việt Nam truất phế bọn đầu sỏ CSVN, hội nghị với Hoa Kỳ, thương thảo với Quốc Tế yêu cầu giúp đỡ ngăn chận Tàu Cộng xâm lược.

Tuy nhiên, sau khi kiểm số phiếu gần 800 ngàn, chúng gôi phát hiện có qúa nhiều phiếu bất hợp lệ vì MỘT NGƯỜI BẦU NHIỀU LẦN.

Do đó, rất mong đồng bào vận động tích cực hơn. MỖI NGƯỜI CHỈ ĐƯỢC 1 LÁ PHIẾU.

Các TRƯNG CẦU DÂN Ý sẽ được công bố ngày 29/4/2014 và sau đó đệ trình lên Chính Phủ Hoa Kỳ cùng các nước trong Liên Hiệp Quốc.

Xin nhắc lại: TRƯNG CẦU DÂN Ý có 3 cách:
1- Chụp lại mẫu trưng cầu dân ý rồi điền gửi về PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814.

2- Vào 2 đường link sau đây để bầu cử trên mạng:

http://www.cpqgvnlt.com/phi–u-tr-ng-c–u-d-n-y–.html

https://forms.zohopublic.eu/hellen/form/PHIUBUTRNGCUDAN/formperma/5A2j0__dEd21e41MA5m4kAmC3

3- Dùng điện thoại gọi số sau đây 1-760-523-3011. Tại Việt Nam thì gọi 011-760-523-3011. Sau khi nghe hết tiếng Mỹ, sẽ có tiếng BÍP. Sau tiếng BÍP thì nhắn vào máy với nội dung như sau:

“Tôi tên là………….. sinh ngày…….. hiện cư ngụ tại ……………………………………

đồng ý bầu Thủ Tướng Đào Minh Quân là Tổng Thống Đệ Tam Cộng Hòa.”

4- Hay gọi các số sau đây: 657-549-0390 và 605-472-9022

5- Vì BTLCLTQ nhận qúa nhiều phiếu bầu mà nhân sự không đủ để kiểm soát. Do đó, đồng bào có thể gửi phiếu về An Ninh Nội Chính hay các vị Đại Biểu CPQGVNLT sau đây:

– Ông Bồ Câu Trắng

– Cô Loan Nguyễn

– Ông Phạm Tấn

– Chuẩn Tướng Kelly Triệu

– Đại Tá Lâm Ái Huệ

– Đại Tá Trần Trưng Nguyệt Ánh

Trân trọng thông báo.
Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT

Advertisements