1/ Tuổi trẻ Thủ tướng Đào Minh Quân là 1 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là 1 sĩ quan vùng địa đầu giới tuyến. Khi phòng tuyến tan hàng, ông trở về Sài Gòn tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng rồi bị bắt trong ngày 30/4/1975.

2/ Vượt trại tù đến đảo tỵ nạn Mã Lai ông đã biến những người lính Mã Lai đánh đập dân chúng thành những người bạn giúp đỡ dân.

3/ Ngay khi vừa đến Hoa Kỳ ngày 14/8/1980 ông chưa lo cho bản thân, đã lập tức gia nhập Lực Lượng Người Việt Quốc Gia làm trưởng đoàn Văn Nghệ Áo Đen để tiếp tục đấu tranh cho dân.

4/ Sau khi thành công lập được cơ nghiệp là hảng DAO COMPUTER và CLONE MASTER INC. ông đã dùng hết tài sản của mình để giúp dân cứu nước, liên lạc, gửi sách báo, tài chánh giúp 17 trại tỵ nạn CS vùng Đông Nam Á.

5/ Khi được đồng bào trong 3 thế hệ Việt Nam đưa ra nhận Trọng Nhiệm Thủ Tướng, ông đã qùy chấp nhận trong hai hàng nước mắt vì biết những oan trái, khổ đau sẽ đến với mình.

Chấp nhận kham khổ tại sa mạc tu thân và trường kỳ đấu tranh cho dân.

TOÀN DÂN VIỆT NAM RẤT TỰ HÀO VÀ HÃNH DIỆN CÓ ĐƯỢC MỘT VỊ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI NHƯ TT ĐÀO MINH QUÂN, SUỐT MỘT ĐỜI TRANH ĐẤU HY SINH CHO DÂN. Từ khi còn là thanh niên cho đến lúc bạc đầu.

Chính phủ Quốc gia Lâm thời Việt Nam Cộng Hòa.
Chinhphuquocgia.com

Advertisements