VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Cộng Sản Việt Nam toa rập với Formosa để gạt đồng bào.
Ngày 11/04/2017
Kính thưa đồng bào!
Việc khởi kiện công ty FORMOSA thả chất độc gây ô nhiễm môi sinh và hủy diệt sự sống tại VN do Bộ Tư Pháp CPQGVNLT đệ nạp ngày 14/11/2016 với số hồ sơ là: SAV16-02052 JAK (AFM) đang được Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ thụ lý.
Vì tính chất dân chủ công minh của luật pháp Hoa Kỳ và đây là 1 vụ kiện lớn, nhiều thủ tục rất tốn kém nên công việc tiến hành không nhanh như chúng ta mong đợi.
Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể đảo ngược từ phía các nạn nhân và được thu thập tại hiện trường, công ty FORMOSA sẽ phải đối diện với bản án nghiêng thắng lợi về phía chúng ta với sự bồi thường thiệt hại sơ khởi được CPQGVNLT đưa ra là hai mươi tám tỷ Đô La Mỹ ($28,000,000,000,00) tức là 28 NGÀN TRIỆU ĐÔ LA, tương đương 644 ngàn tỷ tiền Việt Cộng hiện nay ($644,000,000,000,000.00).
Tất cả nạn nhân nói chung và đặc biệt những đồng bào đã ký đơn giao quyền kiện FORMOSA cho CPQGVNLT nên lưu ý:
Vì biết tình trạng kinh tế của đồng bào eo hẹp khó khăn, nên bọn đầu sỏ CSVN toa rập với FORMOSA lừa bịp, hứa hẹn đưa ra những con số bồi thường không thỏa đáng. Nếu chấp nhận mức bồi thường 500 triệu Đô La, thì sau khi bọn đầu sỏ CSVN ăn bớt, chia chát nhau, thì tiền bồi thường tới tay nạn nhân không còn là bao nhiêu.
Nếu ai CHẤP NHẬN MỨC BỒI THƯỜNG DO CSVN ĐƯA RA, thì phải ký kết đồng ý từ bỏ quyền kiện tụng, nên sẽ không được bồi thường sau khi CPQGVNLT thắng kiện. Do đó, CPQGVNLT yêu cầu Bộ Thông Tin cũng như mọi người nên truyền nhau thông báo này để tránh giúp cho đồng bào thêm kiên nhẫn chờ đợi để không bị bọn CSVN gian ác lường gạt.

Trân trọng
Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT