Thủ tướng Đào Minh Quân là lãnh tụ của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA LÂM THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA. Vừa rồi, khối Cao Đài công khai bất đồng chính kiến. Riêng Khối Phật giáo Hòa Hảo đã công khai ủng hộ thủ tướng Đào Minh Quân.
Clip do nhà tu hành Dương Văn Thả- lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo chân chính phân tích vì sao nên ủng hộ thủ tướng Đào Minh Quân.