Tặng các bạn trẻ Việt Nam, với tất cả lòng yêu mến và trân trọng.
Hãy tạo sự thay đổi mà chúng ta mong muốn.

– Cách thuyết phục cha mẹ.
– Cẩm nang làm việc với đoàn trường và ban giám hiệu.
– Cẩm nang làm việc với công an- dành cho các bạn tham gia bảo vệc cây xanh
– Bí quyết để không bị bắt nạt.
– Về chuyện đã có đảng và nhà nước lo.

Link download: http://adf.ly/1m8OM6

Advertisements