TP.Hà Nội tiếp nhận đề án chi tiết “đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm” đặt tại hồ Hoàn Kiếm. Theo một số nhà nghiên cứu Kinh thánh, đây là âm mưu của Satan giáo, nhằm thay thế đầu Rùa bằng đầu Rồng.

Đầu rùa bị cố tình đánh tráo bởi đầu rồng
Đầu rùa bị cố tình đánh tráo bởi đầu rồng

Trong sách Khải huyền, chương 12 câu 9, chúng ta nhận thấy rằng Rồng thực ra là quỷ vương: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. ”

Âm mưu của Satan giáo- tôn giáo đối địch Đức Chúa Trời, là biến cả nhân loại này thành dân thờ Rồng. Đoạn Kinh Thánh chương 12 câu 9 trên đây đã làm chứng rằng Rồng – hay con Rắn thời xưa, là kẻ đã lừa dối dân cư và bị Chúa Trời rủa sả. Chính vì vậy, dân tộc nào thờ Rồng thì dân tộc đó bất hạnh. Dân tộc Việt Nam bị lừa dối đến nỗi coi Rồng là cha già dân tộc, cả dân thờ lạy nó, thử hỏi không bất hạnh sao được?

Ta hãy coi con rắn đã lừa dối Adam và Eva- cặp vợ chồng đầu tiên của nhân loại như thế nào:
Trích sách Sáng thế ký chương 3, từ câu 1 đến câu 14:

“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Ðoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình. Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. ”

Một số nhà sử học tăm tối còn cho rằng phải thờ rồng, thờ rùa. Điều này đặt ra câu hỏi, rằng tại sao lại phải đi thờ động vật, trong khi đó Tạo Hóa , hay Thượng Đế thì không thờ? Hàng loạt câu hỏi đặt ra kéo theo chuyện phải xét lại “khoa học ” một cách nghiêm túc. Thuật ngữ “con Rồng cháu Tiên” lại là một câu nói dối kinh điển nữa, vì dòng họ Sùng Lãm (Lạc Long Quân) không có nguồn gốc từ rồng. Truyền thuyết này đã bị bịa đặt ra bởi Satan giáo rồi lâu dần thành thật.

Nguyên Nguyễn- tác giả gửi bài đến Diễn đàn Triết học Việt Nam.