Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad.

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin: http://adf.ly/1eMVEy

Bài giảng chủ nghĩa Marx-Lenin (Ban tuyên giáo trung ương) :http://adf.ly/1lQi7E

Bài giảng chủ nghĩa Marx-Lenin (Đại học quốc gia Hà Nội):http://adf.ly/1lQiJu

Bài tập Kinh tế chính trị Marx ( có đáp án) : http://adf.ly/1lQiIZ

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Bộ giáo dục và đào tạo): http://adf.ly/1lQiQz

Giáo trình Kinh tế chính trị Marx-Lenin (Bộ giáo dục và đào tạo): http://adf.ly/1lQiTq

Giáo trình triết học Marx-Lenin ( Bộ giáo dục và đào tạo) : http://adf.ly/1lQik0

Tập bài giảng những nguyên lý Marx (Đại học Đà Nẵng): http://adf.ly/1lQioV

Mọi chi tiết xin liên hệ: Diendantriethoc2016@gmail.com

Advertisements