Mời quý vị và các bạn nghe bài nói chuyện về sử Việt của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm tại Việt Nam. Đây là audio trong ngày 05.02, tại quận 2 TP.HCM, câu lạc bộ học thuật Lan Tỏa tổ chức : Tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm trong buổi giới thiệu sách: Sử tính và ý thức, một triết học về sử Việt.

Link mua cuốn sách này trên Amazone: https://www.amazon.com/Su-Tinh-Va-Thuc-Vietnamese/dp/1539838366/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1487727436&sr=1-1&keywords=nguyen+huu+liem

Advertisements