Tại sao bạn phải đọc tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền? Đó là để bạn tự bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời phải biết để tránh không nghe lời dụ dỗ mà đi xâm phạm quyền của đồng loại.

Xét thấy ý nghĩa đó, Diễn đàn Triết học Việt Nam đăng tải Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948. Bạn đọc tải về miễn phí tại đây: Download

Xin trân trọng cám ơn.

Advertisements