Để phục vụ nhu cầu ôn thi cao học của độc giả, Diễn đàn triết học xin giới thiệu một số tài liệu thuận lợi cho ôn tập. Bạn đọc dễ dàng tải xuống miễn phí:

88 bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin: Download

100 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Download

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các tài liệu để bạn đọc ôn tập. Lưu ý rằng các tài liệu trên không thể hiện quan điểm triết học của Diễn đàn, nhưng để giúp bạn đọc ôn thi nên chúng tôi đưa vào .

( Click vào Download, xong đợi 5 giây và click vào Skip ads ở góc trên bên phải màn hình để tải xuống tài liệu)

Ban điều hành Diễn đàn triết học Việt Nam.

Advertisements