Diễn đàn Triết học Việt Nam xin hân hạnh giới thiệu cuốn sách “Dân chủ pháp trị” của tác giả Nguyễn Hữu Liêm, một tác giả triết khoa người Mỹ gốc Việt hiện đang giảng dạy triết học tại Hoa Kỳ.
Link tải xuống cuốn sách Dân chủ pháp trị : http://adf.ly/1g3QWB
( Chờ 5 giây rồi nhấn vào Skip ads góc trên bên phải màn hình để tải sách)

Lời tựa :

Dân Chủ Pháp Trị là cuốn sách mà tôi đã viết lúc còn đang ở lứa tuổi giữa ba mươi, vào những năm đầu mới tốt nghiệp trường luật và hành nghề luật sư ở California. Trong thời gian đó, 1989-1991, thế giới đang chuyển biến nhanh, nhất là trong các quốc gia Cộng sản:
Liên Bang Sô Viết đang trên đường tan rã, bức tường Bá Linh vừa sụp đổ, biến cố Thiên An Môn vừa xảy ra. Tôi đã bỏ công việc luật sư để đi thư viện, nghiên cứu và viết trong nỗi thao thức, lòng nhiệt tình và một niềm hoài vọng cao độ cho đất nước Việt Nam. Những giòng chữ mà bạn đọc có trước mắt, thể hiện tấm lòng đó cho quê hương, dân tộc.
Tôi xin trích lại bìa sau của ấn bản 1991:
Đây là cuốn sách bàn về một tương lai, một định hướng chính trị và xã hội cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp sang một kỷ nguyên mới. Trên cơ bản triết học và lý thuyết nghiêm chỉnh, tác giả đi sâu vào các lãnh vực mà luật pháp phải đương đầu: Trật tự, Công lý, Tự do, Đạo đức, Kinh tế, Chính trị và Lịch sử.
Xuyên qua tư tưởng và lý luận từ Plato, Cicero, Khổng Tử, Hàn Phi, Lê Lợi, Kant, Hegel đến Marx, Rawls, Lý Đông A, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Khắc Viện...tác giả đã trình bày những suy tư mới và lý luận thời đại nhằm đưa ra những mô thức tiêu chuẩn và cơ chế pháp luật cho bối cảnh lịch sử, điều kiện chính trị, xã hội và con người Việt Nam hiện nay.
Đây là một luận đề tích cực nhưng mang tính chất vừa phải và bao dung. Dân Chủ Pháp Trị phủ nhận Marxism từ căn bản triết học và kinh nghiệm lịch sử để xoáy sâu vào tầm mức nhận thức về tiềm năng khả thể cũng như những giới hạn của cách mạng và chính trị đối với tiến trình lịch sử Việt Nam.
Hơn hai mươi năm qua, Dân Chủ Pháp Trị đã được đón nhận tích cực từ phía độc giả Việt ngữ khắp thế giới- nhất là ở trong nước. Công trình nghiên cứu này đã đến tận tay những nhà nghiên cứu, học giả, giới sinh viên, giáo sư, luật sư, những nhân vật cao cấp trong chính phủ Việt Nam, các cán bộ Cộng sản, các nhà bất đồng chính kiến. Nó cũng đã và đang có mặt trong nhiều thư viện có sách Việt ngữ trên thế giới.
Mặc dù lịch sử thế giới đã sang nhiều chương, nhưng Việt Nam vẫn còn đang đi trên những trang sử đã được viết từ thế kỷ trước mà chưa mở được một chương mới cho khả thể tương lai – dù trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến luật pháp, đã có những thay đổi và tiến bộ lớn. Lý tưởng Dân Chủ và Pháp Trị cho một Việt Nam mới vẫn còn đó như một hoài bão nặng chĩu tâm tư cho bất cứ ai nhìn về cơ đồ đất nước hiện nay. Vì thế, tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị nguyên thuỷ như khi nó được ra đời từ thế kỷ trước. Mong độc giả của ấn bản E-Book này tiếp nhận Dân Chủ Pháp Trị như là một món quà từ tác giả dâng hiến lên
Tổ quốc, Quê hương và Dân tộc.

Trân trọng,
Nguyễn Hữu Liêm
Madonna Mountain, California
Tháng 4, 2012.

Advertisements