Giáo sư Trịnh Xuân Thuận- một nhà vật lý học lừng danh người Mỹ gốc Việt. Ông nghiên cứu và giảng dạy tại đại học Virginia, Hoa Kỳ. Đã xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị.
Diễn đàn Triết học Việt Nam xin giới thiệu một quan điểm về vũ trụ của giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Lưu ý, đây không nhất thiết là quan điểm của Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Advertisements