Diễn đàn Triết học gửi lời mời cộng tác đến các triết gia, các nhà nghiên cứu triết học cùng tất cả những người yêu thích triết học người Việt trong và ngoài nước.

Diễn đàn Triết học Việt Nam thành lập năm 2016, với mục đích trở thành nơi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về triết học cho tất cả mọi người. Diễn đàn Triết học không có tham vọng đưa ra những lý thuyết và ép buộc mọi người phải tin rằng lý thuyết đó là đúng và phải thờ lạy. Diễn đàn Triết học là nơi giới thiệu tri thức và đối thoại về tri thức đó. Ban điều hành cũng như các admin của trang Diễn đàn triết học Việt Nam luôn lấy mục tiêu khách quan, trung thực làm chỉ chuẩn. Chúng tôi không phải là một tổ chức chống chính phủ, cũng không phải là tổ chức tôn giáo. Chúng tôi, cộng đồng thành viên Diễn đàn triết học là một tổ chức hoạt động trên internet với mục tiêu giới thiệu tri thức đến cho bạn đọc. Việc phân định các tri thức đó là đúng hay sai còn tùy thuộc vào tư tưởng của bạn đọc, một thứ mà chúng tôi luôn tôn trọng sự tự do của nó .

Chính vì sự trung thực đó, Diễn đàn Triết học Việt Nam được nhiều bạn đọc yêu mến. Từ vị trí không được xếp hạng trên Google với từ khóa “diễn đàn triết học”, hiện tại trang Diendantriethoc.org đã vươn lên vị trí đầu tiên.
Chúng tôi không kiểm duyệt các bình luận (comments) trên trang web Diendantriethoc.org. Mọi bình luận được để tự do, không hề bị xóa đi hay thêm bớt vào. Với tinh thần tự do, chúng tôi luôn tôn trọng tinh thần tự do học thuật và tự do tư tưởng.

Các tác giả muốn đóng góp bài viết hoặc quan điểm tới Diễn đàn Triết học, hãy gửi email về địa chỉ: Diendantriethoc2016@gmail.com .

Diễn đàn Triết học cũng cần sự giúp đỡ của quý vị hảo tâm. Qúy vị mạnh thường quân có thể ủng hộ Diễn đàn Triết học qua Visa, Master Card, American Express, Discover, Paypal tại đây: Donate us

Xin chân thành cám ơn.

Ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam
(Vietnamese Philosophy Forum)

Advertisements