Tồn tại hay không một-hay nhiều Đấng Tạo Hóa với bản tính sinh động? Đối với những nhà khoa học duy vật, họ không thấy Đấng đó cho nên bảo là không biết. Những ví dụ trong đời sống tự nhiên và nhân tạo lại cho thấy điều ngược lại.

Hotel California
Hotel California

Đây là Hotel California. Không có một người sinh sau năm 1990 biết được khách sạn này do ai thiết kế. Khi họ lớn lên thì đã thấy nó rồi, hoặc được nghe qua tên của khách sạn trong bài hát cùng tên của nhóm Eagles. Tuy không biết được vị kiến trúc sư đã thiết kế ra khách sạn đó, nhưng ta chắc chắn rằng hẳn phải đã có ai đó thiết kế ra nó.

Cũng vậy, ta thấy một thiên nhiên kỳ vĩ. Một số ( không kể nhiều hay ít) không thấy ai thiết kế ra thiên nhiên đó, thế là họ nói rằng không có Đấng Tạo Hóa. Không biết, thì bảo là không có . Đây là cách lý luận của phe duy vật, hay còn gọi là phe vô thần.

Phe duy vật vẫn tự nhận mình là đúng, là đại diện chân chính của khoa học. Ấy vậy mà trong 400 nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ XX, hơn 392 người thuộc về phe hữu thần- là phe tin vào sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa.

Tải trọn bộ sách kinh điển triết học tại: Download

Advertisements