Bài tập 2: Trong 8 giờ sản xuất được 16 sản phẩm có tổng giá trị là 80 đô-la. Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao nhiêu, nếu:
a. Năng suất lao động tăng lên 2 lần.
b. Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần.
Trả lời:
a. Gía trị tổng sản phẩm trong ngày sẽ không thay đổi; giá trị một sản phẩm sẽ giảm từ 5 xuống 2,5 đô-la.
b. Gía trị tổng sản phẩm trong ngày là 120 đô-la; giá trị một sản phẩm không đổi = 5 đô-la.

Lời giải: Lượng giá trị của một hàng hóa tỷ lệ thuận với lượng lao động hao phí và tỷ lệ nghịch với năng suất lao động, vậy:
a. Khi năng suất lao động tăng lên 2 lần thì lượng sản phẩm sản xuất được tăng lên 2 lần= 16sp x 2=32sp
Do lượng lao động hao phí làm ra 32 sản phẩm vẫn là 8 giờ, nên lượng giá trị của chúng vẫn là 80 đô-la, do đó giá trị của 1 sản phẩm sẽ giảm xuống 2 lần = 80 đô-la :32= 2,5 đô-la.
b. Khi cường độ lao động tăng lên 1,5 lần thì lượng sản phẩm sản xuất được tăng lên 1,5 lần =16sp x 2=24sp
Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần tức sự hao phí hoạt động trong khoảng thời gian đó tăng lên 1,5 lần, do đó trong thời gian đó tạo ra lượng giá trị lớn hơn 1,5 lần=80 đô-la x 1,5 =120 đô-la. Như vậy giá trị của 1 sản phẩm không đổi =120/24=5 đô-la.

Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad ở góc trên bên phải màn hình để tải ngay.

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin có lời giải: Download

 

 

Nhận xét:

Lượng giá trị, giá trị sản phẩm hiểu như thế nào trong ngữ cảnh này là do kinh tế Mac-Lenin quyết định chứ không phải là thuật ngữ khoa học thế giới đang dùng. Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Advertisements