Bài tập số 15: Ngày làm việc 8 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ. Sau đó do tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên giá cả hàng hóa những ngành này rẻ hơn trước 2 lần.
Trình độ bóc lột lao động thay đổi như thế nào, nếu độ dài ngày lao động không đổi? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào?

Trả lời:
Phương pháp sử dụng giá trị thặng dư tương đối.

bai-tap-so-15

88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin có đáp án:  Download

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Advertisements