Bài tập 1: Có 4 nhóm người sản xuất cùng làm ra một loại hàng hóa. Nhóm I hao phí sản xuất cho 1 đon vị hàng hóa là 3 giờ và làm được 100 đơn vị sản phẩm; tương tự, nhóm II là 5 giờ và 600 đơn vị sản phẩm; nhóm III là 6 giờ và 200 đơn vị sản phẩm; nhóm IV là 7 giờ và 100 đơn vị sản phẩm . Hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra một đơn vị hàng hóa.

Đáp án: 5,2 giờ.
Lời giải:
bt1-262

Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad ở góc trên bên phải màn hình là tải xuống ngay.

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin: Download

 

 

Nhận xét:

Lời giải trên là thiếu tường minh. Bởi lẽ, trong xã hội chỉ có 4 nhóm người sản xuất hàng hóa đó thôi sao? Và tính cả những hàng hóa cùng loại từ bên ngoài nhập vào nữa. Tuy nhiên, để ôn thi chủ nghĩa Mac-Lenin ít thời gian mà qua môn này, các sinh viên hãy bằng lòng với lời giải mẫu đó. Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

 

Advertisements