Diễn đàn Triết học mở chương trình tặng sách cho độc giả. Sách sẽ được gửi đến tận tay cho 20 bạn hoàn thành Form đăng ký với câu trả lời hay nhất.

tang-sach

Đăng ký tại: Form. (chờ 5 giây rồi skip ads )
Chúng tôi sẽ bốc ngẫu nhiên sách và tên độc giả gửi Form trả lời hay nhất và gửi đến theo đường bưu điện.

Ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Advertisements