Bà Thống Chế : Ông có phải là Diderot ?
Diderot : Vâng, thưa bà.

11960189_10207571977560349_941624589402780349_n

– Có phải ông là người không tin gì cả ?
– Chính tôi
– Mặc dầu vậy, quan niệm đạo đức của ông cũng giống như quan niệm đạo đức của một người có niềm tin ?
– Tại sao không ? Nếu đó là một người lương thiện
– Đạo đức ấy, ông có thực sự áp dụng hay không ?
– Tôi hết sức cố gắng
– Sao ! Ông không lường gạt, không giết người, không trộm cuớp ?
– Rất ít, thưa bà
– Vậy ông được lợi lộc gì khi không có niềm tin ?
– Chẳng được gì hết, thưa bà Thống Chế. Người ta phải được lợi gì trong chuyện tín ngưỡng hay sao ?

Nguyễn Hoài Vân sưu tầm.

Advertisements