Thư ngỏ

Gửi: – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Công an Việt Nam.

Chúng tôi là ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam, hôm nay 27 tháng 9 năm 2016 gửi thư ngỏ đến quý cơ quan với những nội dung sau đây:

Khoảng từ ngày 25 tháng 9 năm 2016, Website Diendantriethoc.org bị chặn. Chỉ có các IP Việt Nam là bị chặn, các IP nước ngoài không bị chặn. Sự chặn này diễn ra với tất cả các thuê bao internet Việt Nam, bao gồm hai hãng viễn thông là Viettel và Vinaphone. Vì vậy chúng tôi có cơ sở chính đáng nghi ngờ rằng chính phủ Việt Nam và Bộ Công an đứng sau sự kiểm duyệt này. Ngoài ra chúng tôi rất ngạc nhiên và lo lắng khi các Website cờ bạc, khiêu dâm thì lại không bị chặn, mà lại đi chặn một diễn đàn khoa học.

Diễn đàn Triết học Việt Nam là nơi đối thoại của những người nghiên cứu nghiên cứu triết học độc lập. Diễn đàn không chịu sức ép từ bất kỳ đảng phái- chính phủ-tôn giáo hay một tổ chức nào khác. Chúng tôi không có ý muốn lật đổ chính phủ hay tham vọng quyền lực nào khác. Xem tôn chỉ của Diễn đàn Triết học Việt Nam tại: Đây

Chúng tôi vẫn kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng tự do internet và tháo chặn đối với Diendantriethoc.org, cơ quan ngôn luận của Diễn đàn Triết học Việt Nam, một tổ chức học thuật phi lợi nhuận. Việc chính phủ Việt Nam và Bộ Công an chặn Diendantriethoc.org là một hành động không cần thiết mà lại đẩy Diễn đàn đến chố chống đối, và còn ảnh hưởng đến danh dự quốc gia.

Trong vòng ba ngày, kể từ hôm nay đến 30.09.2016, nếu chính phủ Việt Nam và bộ Công an Việt Nam không tháo chặn cho Diễn đàn Triết học Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý, triết lý và kỹ thuật cần thiết để tháo chặn.

Moscow – Liên Bang Nga, ngày 27 tháng 9 năm 2016.

Ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Advertisements