Bài tập số 14: Có 400 công nhân làm thuê. Thoạt đầu ngày làm việc là 10 giờ, trong thời gian đó mỗi công nhân đã tạo ra giá trị mới là 30 đô-la, tỷ suất giá trị thặng dư là 200 %.
Khối lượng và tỷ suất giá trị thặng dư ngày thay đổi như thế nào nếu ngày lao động giảm 1 giờ, cường độ lao động tăng 50%, tiền lương vẫn giữ nguyên? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào để đạt được như vậy?
bai-tap-14
Nhận xét:

Phương pháp sử dụng giá trị thặng dư tuyêt đối

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements