Diễn đàn Triết học Việt Nam tặng bạn đọc những đầu sách triết học ở nhiều ngôn ngữ. Bộ sách triết học kinh điển cần thiết cho mọi sinh viên khoa triết, được diễn đàn sưu tập tương đối đầy đủ, ở dưới đây:

Từ điển triết học Việt-Pháp-Anh: Download.

Đạo đức Kinh- Lão Tử. Download
Socrates tự biện- Socrates. Download
Trung Quốc triết học sử đại cương- Hồ Thích Download
Phân tâm học nhập môn – Sigmund Freud Download
Tư duy lại tương lai Download

Bàn về tinh thần pháp luật- Montesquieu Download

Triết học Kant -Tiến sĩ Triết học Trần Thái Đỉnh. Download

Luận về xã hội học nguyên thủy-Giáo sư thần học Robert Lowie Download

Triết học Mỹ – Bùi Đăng Duy và Nguyễn Tiến Dũng Download

Bộ sách triết học tiếng Anh: (chờ 5 giây rồi click vào skip ads ở góc trên, bên phải để tải sách )

History of Greek Philosophy -Lịch sử triết học Hy-lạp Volume I

History of Greek Philosophy -Lịch sử triết học Hy-lạp Volume II

The philosophy of Humanism- Chủ nghĩa nhân văn

The Relation of Science and Religion- Mối liên quan giữa Khoa học và Tôn giáo.

What We Jews Believe- Niềm tin của người Do Thái

Intelligence Reform in the Post-Dictatorial Democratic Republic of Congo- Globethics

Eco-Theology, Climate Justice and Food Security- Globethics

Global Ethics for Leadership-Global Ethics

Advertisements