22850114_833261220168444_1959182976_o

Bài tập số 12: Tư bản ứng ra 100.000 stec-linh, trong đó 70 000 bỏ vào máy móc và thiết bị, 20.000 vào nguyên vật liệu, tỷ suất giá trị thặng dư là 200 %
Hãy xác định số lượng người lao động để sản xuất ra khối lượng giá trị thặng dư cũ sẽ giảm xuống bao nhiêu %, nếu tiền lương công nhân không đổi, còn tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên 250%.

Trả lời: giảm xuống 20% .

Lời giải: Ta biết công thức tư bản ứng trước (k)=c+v=100.000->v=k-c mà c= c1+c2
v=100 000 -( 70 000 +20 000)=10 000 stéc-linh.
Nếu mm’=200% thì m=2v=10 000x 2 =20 000 stéc-linh.
Từ công thức tính khối lượng giá trị thặng dư M=m’xV(V là tổng số tư bản khả biến đại biểu cho tổng số công nhân) suy ra, ta có : V’=M/m’= 20 000X 100/250=8000.
Như vậy số lượng tuyệt đối của tư bản khả biến giảm xuống tương ứng là 10 000-8000=2000 tức 20%.

Trả lời: Số lượng người lao động để sản xuất ra khối lượng giá trị thặng dư như cũ sẽ giảm xuống 2000 người là 20%.

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements