Kính thưa quý vị độc giả và quý thân hữu.

Diễn đàn Triết học Việt Nam ra đời chỉ mới 15 ngày, nhưng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Khi gõ” Diễn đàn Triết học” trên máy tìm kiếm Google, trang Web Diendantriethoc.org của chúng tôi đứng vị trí thứ 9, và trên máy tìm kiếm Yahoo, chúng tôi đã đứng vị trí đầu tiên.

Như quy luật của mọi sự vật, Diễn đàn phải thay đổi để phát triển. Một trong những thay đổi đó là đổi tên mục Thần học sang mục Đối thoại tôn giáo.

Sự thay đổi này đến từ nhu cầu mở rộng khái niệm. Khái niệm cũ Thần học- theology là môn học chứng minh sự tồn tại cuả Thiên Chúa bằng nhận thức lý tính. Trong thời buổi toàn cầu hóa, ý nghĩa khái niệm Thần học phải được mở rộng cho các tôn giáo khác nhau. Có nhiều tôn giáo cùng thờ Đức Chúa Trời, trong đó có những tôn giáo đa thần và những tôn giáo độc thần. Cùng nói về Đức Chúa Trời, có tôn giáo coi đó là nguyên lý, có tôn giáo lại coi đó là thực thể siêu việt.

Vì vậy, như tinh thần công bằng của Diễn đàn Triết học, chúng tôi đổi mục Thần học sang mục Đối thoại tôn giáo, kể từ ngày 20.09.2015.

Chúng tôi cũng đổi tên chuyên mục “Y triết” thành “Triết học y học” vì như vậy sẽ thể hiện nội hàm ý nghĩa rộng hơn và một thái độ khiêm tốn hơn khi tiếp cận triết học, mà theo quan điểm của Ban điều hành Diễn đàn , là thứ phải được đặt lại không ngừng nghỉ.

Xin thông báo và chân thành cám ơn,

Ban điều hành Diễn đàn Triết học.

Advertisements