Một tác phẩm của Picasso trị giá 106,5 triệu Đô La. Tiếc là Marx không còn sống để phân tích cho chúng ta nghe các giá trị sản xuất, sử dụng, trao đổi, xã hội v.v… của “hàng hóa” này.

Bức tranh của Picasso được rao bán với giá 100,5 triệu đô-la Mỹ
Bức tranh của Picasso được rao bán với giá 100,5 triệu đô-la Mỹ

Kinh tế chính trị Marx ngây ngô

Marx quy giá trị hàng hóa ra thời gian. Theo ông, giá trị của hàng hóa là giá trị lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hóa đó và tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Vậy, như cách đặt câu hỏi của nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hoài Vân, giá trị hàng hóa của bức tranh Picasso sẽ tính như thế nào? Bức tranh có giá 100,5 triệu đô-la Mỹ. Nếu đem chia số tiền đó cho đơn vị tiền công thời gian lao động thời đó mỗi ngày thì Picasso đã thực hiện không dưới 1000 ngày công. Trong thực tế, chắc chắn rằng Picasso vẽ bức tranh đó không đến 20 ngày . Vậy 1000-20= 980 ngày công chạy đi đâu? Đến lúc này, nền kinh tế chính trị Marx bộc lộ sai lầm trong kết luận về giá trị hàng hóa .

Trong các đề cương ôn thi kinh tế chính trị, sinh viên Việt Nam gặp nhiều những bài tập về tính toán giá trị thặng dư, mặt xấu của hình thái kinh tế xã hội mà theo Karl Marx-Lenin- Mao Trạch Đông gọi là hình thái kinh tế do chủ nghĩa tư bản khống chế. Những dạng bài tập đưa ra cho sinh viên ôn tập thường tránh không nói đến giá trị hàng hóa. Bởi vì cách Karl Marx quy giá trị hàng hóa ra thời gian lao động xã hội là ngây thơ và sai lầm trầm trọng.

Ấy vậy mà, ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mac-Lenin vẫn là ánh sáng soi đường, được các đảng Cộng sản dùng làm tấm áo để bảo tồn quyền lực độc tài. Đáng lẽ, quyền lực đó phải được chia đều cho nhân dân, quyền lực đó đáng lẽ phải được phân chia đồng đều cho các đảng phái và các tổ chức xã hội dân sự độc lập.

Tóm tắt nội dung “Tư bản luận”

Cuốn Tư bản luận- sách gối đầu giường của các tín đồ Marxist
Cuốn Tư bản luận- sách gối đầu giường của các tín đồ Marxist

Tư bản luận, nguyên văn tiếng Đức là Das Kapital, là cuốn sách tập hợp những bài viết tản mác của tổ phụ cộng sản Karl Marx trên các tờ báo.

Về tác dụng của Tư bản luận, cũng có nhiều ý kiến với quan điểm khác nhau. Khách quan mà nói, Tư bản luận có tinh thần phê phán chủ nghĩa tư bản sơ khai. Đây là một thứ tư bản man rợ, bóc lột sức lao động của công nhân-nông dân đến mức cùng cực.

Sai lầm, hoặc vô tình hoặc cố ý của Tư bản luận, đó là cho rằng mọi thứ tư bản đều xấu, và phải được thay thế bằng một hình thái kinh tế trong đó một đảng đứng lên thay trời hành đạo- sử dụng bạo lực để tiêu diệt tư bản sơ khai đó. Ấy vậy mà các tín đồ cộng sản không ngờ được rằng thứ giai cấp thay trời hành đạo mới sinh ra này còn ghê gớm hơn cả tư bản sơ khai này nữa. Giai cấp thay trời hành đạo được đặt tên là đảng Cộng sản, lấy danh nghĩa đại diện cho giai cấp nông dân và công nhân để lên nắm quyền. Nhưng một khi giai cấp này lên nắm quyền thì họ lại trở thành một giai cấp tư bản mới, một thứ tư bản còn man rợ hơn cả tư bản sơ khai. Bằng chứng là ở nước Anh, thời tư bản sơ khai, không khí đầy khói bụi nhưng ngay lúc đó nước Anh khôi phục được, nhưng ô nhiễm môi trường ở các thủ đô cộng sản như Bắc Kinh, Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh là dai dẳng hết năm này qua năm khác, như một căn bệnh mãn tính. Nghĩa là, kinh tế chính trị Marx là công cụ để những người cộng sản thay thế một chế độ bằng chế độ phi nhân tính hơn do họ nghĩ ra.

Nếu kinh tế chính trị Marx-Lenin là sai, cớ sao người ta vẫn bàn đến nó như là một thứ khoa học thực tồn? Hay là vì nó đã ám ảnh nhân loại đến mức dù biết là sai thì vẫn phải nhắc đến?

Văn hào Pháp Victor Hugo nói về chủ nghĩa cộng sản
Văn hào Pháp Victor Hugo nói về chủ nghĩa cộng sản

Dan Nguyen – tác giả gửi bài đến Diễn đàn Triết học Việt Nam.

Để xem thêm bài phỏng vấn sinh viên phản tỉnh về kinh tế chính trị Marx-Lenin, bấm vào: Đây

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của Ban điều hành Diễn đàn Triết học Việt Nam. Diễn đàn Triết học là một sân chơi thảo luận, đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho mọi độc giả, không phân biệt quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo. Chúng tôi không kiểm duyệt các comments đối với các bài viết

Các tác giả khác muốn đóng góp bài viết, xin vui lòng gửi thư về địa chỉ: Diendantriethoc2016@gmail.com

Advertisements