Nhà thờ Công giáo La Mã ( Catholic church) yêu cầu các tín đồ tin rằng sau khi thể xác chết đi, linh hồn con người có ba chỗ để đi về: hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng. Nhưng trong Kinh Thánh, có những chi tiết cho thấy Ngục luyện tội không hề tồn tại .

Ngày phán xét- ảnh minh họa
Ngày phán xét- ảnh minh họa

Môn đệ được Chúa Giê-su yêu mến hơn hết thay trong nhóm 12, Gio-an ( hay Giăng, tuỳ theo cách phiên âm) , sau này được các thiên sứ mặc thị cho thấy những sự sẽ xảy ra trong ngày sau rốt và chép thành sách tiên tri Khải Huyền. Đây là cuốn sách cuối cùng trong bộ 66 quyển trong Kinh Thánh.

Khải Huyền có nói về ngày tận thế- ngày phán xét, một số trích đoạn như sau: Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. ( Khải Huyền chương 20 câu 13).

Như thế, có những linh hồn đã bị kẹt lại rất lâu chứ không phải là đến toà phán xét ngay sau khi chết. Họ bị kẹt lại trong âm phủ hoặc trong biển. Thời gian bị kẹt hẳn là rất dài, có những linh hồn bị kẹt từ rất lâu.
Và trong ngày phán xét, những linh hồn đó đi về đâu, thiên đàng hay hỏa ngục ,” bị xử đoán tuỳ công việc mình làm”. Đây được hiểu là tuỳ công việc họ làm lúc còn sống về thể xác. Do đó , những lời kinh người thân còn sống cầu nguyện cho người là không có giá trị.

Trích chương 20 câu 4: “…Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. ”

Loài người đã gán cho Đức Chúa Trời quá nhiều những điều mà Người không nói. Trong các giáo hội thờ Đức Chúa Trời, thứ tật này là nghiêm trọng nhất trong nhà thờ Công giáo La Mã , với tín điều bắt buộc rằng ” Giáo hoàng được ơn vô ngộ”, ai không tin thì bị rút phép thông công.

Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng luật của Đức Chúa Trời đã là vẹn toàn , loài người không được phép thêm bớt gì vào đó:

” Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, Cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài”. (Thi thiên, chương 78, câu 10)

Nguyên Nguyễn- Tác giả gửi bài đến Diễn đàn Triết học.
Các tác giả khác muốn gửi bài đến Diễn đàn Triết học, xin gửi email về địa chỉ: Diendantriethoc2016@gmail.com

Tải xuống cuốn sách thần học kinh điển Luận về xã hội học nguyên thủy của giáo sư thần học Robert Lowie tại đây: Download

Advertisements