Bài 21: Trong khoảng thời gian nhất định giá cả vật phẩm tiêu dùng và những nhu cầu sinh hoạt văn hóa hàng tháng của công nhân và gia đình họ như sáu (tính theo đô-la)
Hỏi giá cả hàng hóa phục vụ sinh hoạt của gia đình công nhân tăng lên bao nhiêu lần.

img_0633

Trả lời:

img_0634

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements