Bài tập số 20: Đầu thập kỷ 60 ở I-ta-ly-a có nơi sử dụng lao động trẻ em. Ngày làm việc 9 giờ mà bọn chủ tư bản chỉ trả 18 000 lia /tháng. . Trong khi đó tiền lương của người lớn là 72000 lia/tháng.
Hãy tính xem giá cả của một giờ lao động trẻ em rẻ hơn 1 giờ lao động người lớn bao nhiêu, nếu 1 tháng làm việc 25 ngày? Nhà tư bản trả công lao động phân biệt theo giới tính, lứa tuổi, màu da , chủng tộc nhằm mục đích gì?

Trả lời:
img_0632

img_0633

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements