Bài tập số 19: Ngày làm việc 8 giờ “giá cả lao động” của 1 giờ là 1,6 đô-la. Sau đó nạn thất nghiệp tăng, nhà tư bản giảm giá cả lao động xuống 1/8.
Hãy xác định xem công nhân phải kéo dài ngày lao động thêm bao nhiêu giờ để được tiền lương như cũ.
img_0632
Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements