Bài tập số 18: Gỉa sử ngày làm việc 8 giờ với mức khoán trực tiếp cho mỗi công nhân là 16 sản phẩm, trả công mỗi sản phẩm 200 lia. Sau đó, nhà tư bản áp dụng chế độ Tay-lo, đã quy định mức sản xuất mới là 20 sản phẩm và thực hiện trả công chênh lệch: nếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức thì 200 lia/sản phẩm, nếu không hoàn thành định mức thì 180 lia/sản phẩm.
Hãy xác định sự biến đổi của định mức sản phẩm và của tiền lương (% so với lương cũ) , nếu công nhân hoàn thành 95% định mức mới.

img_0631

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements