Với sự phát triển của khoa học, cụ thể là vật lý hạ nguyên tử, các nhà khoa học cho thấy thế giới này tồn tại không khách quan. Điều đó đồng nghĩa với việc thế giới quan của Lenin sai lầm trầm trọng khi cho rằng thế giới này tồn tại khách quan.
Chủ nghĩa Marx-Lenin mâu thuẫn với khoa học.

 

Thuyết lượng tử cho thấy thể thống nhất của vũ trụ. Nó cho ta thấy rằng không thể chia cắt thế giới ra từng hạt nhỏ rời rạc độc lập với nhau. Khi nghiên cứu sâu về vật chất, ta sẽ biết thiên nhiên không cho thấy những “hạt cơ bản” riêng lẻ , mà nó xuất hiện như tấm lưới phức tạp chứa toàn những mối liên hệ của những phần tử trong một toàn thể. Những mối liên hệ này bao gồm luôn cả người quan sát.

Trong khi đó, Lenin định nghĩa rằng : “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

Do đó, có thể nói, nếu định nghĩa Lenin đúng thì vật lý hạ nguyên tử là sai; và ngược lại, nếu vật lý hạ nguyên tử là đúng thì Lenin sai- chủ nghĩa Marx-Lenin coi như vô giá trị.

Vật chất và năng lượng chuyển hóa lẫn nhau.

Trong cuốn đạo của vật lý, giáo sư Fritof Capra tổng kết vật lý hạ nguyên tử bằng một hành văn hết sức ngắn gọn và dễ hiểu. Những thí nghiệm cao năng lượng trong những thập niên qua cho ta thấy một cách rõ rệt tính chất năng động và luôn luôn thay đổi của các hạt. Trong những thí nghiệm này vật chất xuất hiện như là một cái gì luôn luôn chuyển hóa. Tất cả mọi hạt này đều có thể chuyển hóa thành mọi hạt kia; chúng được tạo thành từ năng lượng và biến thành năng lượng. Trong thế giới này, những khái niệm cổ điển như hạt cơ bản, tự tính vật chất hay vật thể độc lập mất hết ý nghĩa. Vũ trụ xuất hiện như một tấm lưới năng động với những cơ cấu năng lượng không thể chia cắt.

Ngày nay, con người biết rằng tính chất của một hạt chỉ được hiểu rõ thông qua hoạt động của nó- thông qua liên hệ, qua tương quan với môi trường xung quanh nó- và vì vậy không thể xem hạt là một cơ cấu độc lập mà phải được hiểu là một thành phần trong một thể thống nhất.

Một series khoa học có tên Vũ trụ toàn ảnh cho thấy theo khoa học chân chính, vũ trụ này không khách quan mà nằm trong những mối liên hệ, trong đó có mối liên hệ với người quan sát, tức là với ý thức con người. Nghĩa là , ý thức có người cũng tác động lên vật chất.

Người thắp nến.

Tham khảo:
Đạo của vật lý- FRITJOF CAPRA, bản dịch của Nguyễn Tường Bách
Chú thích của tác giả: Chủ nghĩa Marx-Lenin được dạy trong trường đại học Việt Nam , đúng ra mà nói, là chủ nghĩa Stalin, vì hầu hết nội dung giáo trình” Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin” thực chất là lời của  Stalin.

 

Diễn đàn Triết học Việt Nam, đấu tranh cho một nền tự do học thuật.

Các tác giả muốn đóng góp bài vở, xin gửi về hộp thư: Diendantriethoc2016@gmail.com

 

 

Theo dõi chúng tôi trên Facebook tại Facebook.com/Diendantriethoc.org

Advertisements