Cộng đồng những người yêu Triết học Việt Nam xin thông báo chính thức khai trương từ ngày 05 tháng 09 năm 2016. Chúng tôi công bố những hiểu biết về triết học một cách độc lập, không lệ thuộc ý chí của bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào. Địa chỉ Website chính thức của chúng tôi là Diendantriethoc.org.

Diễn đàn triết học Việt Nam thành lập với mong muốn phổ cập tri thức triết học cơ bản và ứng dụng cho những người quan tâm đến triết học, nhất là các giáo sư- sinh viên quan tâm đến triết học hiểu theo nghĩa rộng.

Tinh thần của chúng tôi, đó là chân lý thuộc về mọi người. Chúng tôi hoan nghênh những tranh luận- đóng góp với tinh thần xây dựng cộng đồng triết học.

Mọi liên lạc bài vở, xin gửi thư về địa chỉ email: diendantriethoc2016@gmail.com. Chúng tôi bảo đảm danh tính của người gửi thư theo yêu cầu.

Ban điều hành Diễn đàn triết học

Advertisements