Bài tập số 17: Trong điều kiện trả đúng giá trị sức lao động, tiền lương của công nhân là 12 ph-răng, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. Sau một thời gian, do năng suất lao động xã hội tăng, nên giá trị vật phẩm tiêu dùng giảm xuống 2 lần. Trong thời gian đó năng suất lao động trong ngành công nghiệp khai thác vàng tăng lên 3 lần và do đó gây ra sự tương ứng tăng của giá cả hàng hóa; còn người công nhân do cuộc đấu tranh bãi công, tiền công trong một ngày đã tăng lên 16 ph-răng.
Hãy tính sự thay đổi về tỷ suất giá trị thặng dư.

Trả lời:

img_0630

 

Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad.

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin có lời giải: Download

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Diendantriethoc2016@gmail.com

 

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Advertisements