Với sứ mạng đấu tranh cho tự do tư tưởng và tự do học thuật, các thành viên của Diễn đàn Triết học Việt Nam đã rất nỗ lực để đem đến những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu và có chiều sâu cho sinh viên và công chúng.

Vì vậy, các chính phủ và giáo hội có thể dùng sức mạnh để đàn áp lại những người có tiếng nói độc lập. Do đó Diễn đàn Triết học Việt Nam hiện đang giữ bí mật danh tính của các thành viên ban điều hành và các tác giả cộng tác- nếu cần thiết.

Diễn đàn Triết học Việt Nam rất cần được quý vị hỗ trợ để duy trì hoạt động.

Qúy vị Mạnh Thường Quân muốn ủng hộ diễn đàn, hãy truy cập địa chỉ sau để chuyển tiền qua máy trung gian Paypal.
Địa chỉ chuyển tiền : Paypal.me/AugustBangkok.

Với cách chuyển tiền bí mật này, quý vị hảo tâm không thể bị phiền nhiễu từ bất kỳ cơ quan an ninh các chính phủ hay bất kỳ tổ chức nào.

Ngoài hình thức này, để hỗ trợ diễn đàn, xin liên lạc với email Diendantriethoc2016@gmail.com

Ban điều hành Diễn đàn Triết học.

Advertisements