Bài tập 7: Có 100 công nhân làm thuê trong một tháng sản xuất được 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư bản bất biến là 250.000 đô-la. Giá trị sức lao động 1 tháng của mỗi công nhân là 250 đô-la, tỷ suất giá trị thặng dư = 300%.

Hãy xác định giá trị của một đơn vị sản phẩm và kết cấu giá trị của sản phẩm.

Trả lời: 28 đô-la; W=20c+2v+6m.

Lời giải: Giá trị của hàng hóa gồm 3 bộ phận: W=c+v+m
Giá trị của toàn bộ sản phẩm bằng tổng của ( chi phí tư bản bất biến + tổng giá trị sức lao động + tổng giá trị thặng dư) = 250.000+(250×100)+(250×100)x300%=350.000 đô-la.

Gía trị của 1 sản phẩm : 350.000/12.500=28 đô-la.

Do đó, cơ cấu giá trị của một đơn vị sản phẩm là:

c=250.000/12.500=20; v=25.000/12.500=2; m=75.000/12.500=6

-> W=20c+2v+6m

Đáp số: giá trị một đơn vị sản phẩm =29 đô-la và cơ cấu giá trị sản phẩm là W=20c+2v+6m.

Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad.

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin: http://adf.ly/1eMVEy

Bài giảng chủ nghĩa Marx-Lenin (Ban tuyên giáo trung ương) :http://adf.ly/1lQi7E

Bài giảng chủ nghĩa Marx-Lenin (Đại học quốc gia Hà Nội):http://adf.ly/1lQiJu

Bài tập Kinh tế chính trị Marx ( có đáp án) : http://adf.ly/1lQiIZ

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Bộ giáo dục và đào tạo): http://adf.ly/1lQiQz

Giáo trình Kinh tế chính trị Marx-Lenin (Bộ giáo dục và đào tạo): http://adf.ly/1lQiTq

Giáo trình triết học Marx-Lenin ( Bộ giáo dục và đào tạo) :http://adf.ly/1lQik0

Tập bài giảng những nguyên lý Marx (Đại học Đà Nẵng): http://adf.ly/1lQioV

Mọi chi tiết xin liên hệ: Diendantriethoc2016@gmail.com

Nhận xét: Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính trọn bộ tài liệu 88 bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements